חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

בוררות

שתפו את הפוסט

בוררות כשיטה ליישוב סכסוכים

כאשר באים לסווג את הבוררות בין שאר השיטות ליישוב סכסוכים, ניתן לומר שלעומת גישור

קיימות מספר שיטות ליישוב סכסוכים – בית המפשט ,גישור , בוררות

מחד גישור הוא כול כולו הסכמה של הצדדים להגיע לפשרה ללא צד שיכריע ביניהם מאידך בוררות בד"כ נאכף מכוח הסכם/חוזה שהצדדים חתמו עליו בעבר ובמקרים אלו בוררות ייאכף גם אם צד אחד לא מעוניין בהליך זה. בוררות נאכפת מכוח חברותו באגודה מסוימת.

ההבדלים בין בתי משפט לבין בוררות

 

בית המשפט

לא ניתן לקבוע מי השופט שיכריע בסכסוך בין הצדדים

יכול לקבל או לדחות את מלוא כתב התביעה .

ניתן לערער בזכות לבית משפט גבוה יותר

זמן ההתדיינות יכול לקחת שנים

תשלום אגרות .

.פסק הדין מפורסם וגלוי

דיני הראיות והדיון בבית המשפט ידוע מראש

 

בוררות

הצדדים יכולים להכריע מי הבורר שיכריע בסכסוך בין הצדדים למשל רו"ח , עו"ד , אדריכל וכדו' כול אדם .

הבורר חייב להכריע בסכסוך שלפניו ,

יכול לקבל או לדחות את מלוא כתב התביעה

לא ניתן לערער למעט מקרים מסוימים ובתנאים מוגבלים בלבד

זמן התדיינות בד"כ יהיה קצר.

אין תשלום אגרות , מאידך שכר הבורר יכול להיות גבוה מאוד

פסק הדין לא מפורסם

הצדדים רשאים לקבוע את כללי הראיות

לא ניתן לערער על פסק הדין למעט אם הצדדים נתנו הסכמתם תקון מס' 2 לחוק הבוררות מיום 5.11.2008

 

גישור

הצדדים יכולים להכריע מי יהיה המגשר

למצוא דרכים לפיתרון הסכסוך .

 

סעיף 79ב לחוק בתי המשפט קובע כי בית משפט הדן בעניין אזרחי רשאי להעביר עניין לבוררות

החוק מעודד בוררות, ורואה בה דרך טובה להסדיר סכסוכים מסוימים

 

הסכם בוררות

כל בוררות תחילתה בהסכם על מנת שהצדדים ימנו בורר שיכריע ביניהם ישנה דרישה מקדמית לקיומה . של הבוררות שיכול ויהא על פי סעיף בחוזה שחתמו עליהם הצדדים כמו למשל בהסכם מייסדים , שותפות , הקמת חברה המסדיר את מכלול היחסים בין הצדדים. בחוזה ניתן להגדיר את זהות הבורר (כול אדם יכול להיות בורר לא נדרש הכשרה מיוחדת  , אדריכל , עו"ד, רו"ח, סמכות דתית  וכדו' ) , סמכויותיו , האם הבורר כפוף לסדרי הדין , משך זמן הבוררות, חובת הנמקה של פסק הבורר ( הכלל אם הצדדים לא קבעו אחרת כי הבורר חייב לנמק את פסק הדין ) האם ניתן לערער על פסק הדין ( תקון מס' 2 לחוק הבוררות מיום 5.11.2008 ) ראוי לציין כי במידה ולא קבעו הצדדים כי ניתן לערער על פסק הדין הכלל לא ניתן יהא לערער על החלטת הבורר .

.

סעיפי בוררות הם סעיפים סטנדרטיים בתקנונים של עמותות , אגדות שיתופיות  לגבי גופים מקצועיים וספורטיביים, איגודים ואגודות למיניהם, המעוניינים בדרך כלל כי סכסוכים בין חבר ובין האגודה, ובין החברים ובין עצמם, ייפתרו באמצעות אדם המוכר לאגודה ונאמן עליה, ולא על ידי גוף חיצוני כבית המשפט. במקרה זה הצטרפות אדם לאגודה מהווה הסכמה לתקנון, ובמשתמע גם להפניית הסכסוכים לבוררות.

על פסק הבורר לכלול על פי החוק את חתימת הבורר ותאריך החתימה.

ביטול פסק בורר

העיקרון על פסק בורר לא ניתן לערער החלטת הבורר היא סופית. צד שזכה בפסק בורר יכול לפנות לבית במשפט על מנת שיאשר לו את פסק הבוררות שלאחריו יקבל פסק דין ,.המשפט יל מנת לאשר את פסק הבורר שלאחריו יכול הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל . השופט המאשר הת פסק הבורר אינו מתייחס לתוכן פסק הבורר אף אם בפסק הבורר שגוי .

 

העילות לביטול פסק בורר ע"י בית המשפט

הסכם הבוררות אינו בתוקף

בורר שלא מונה כדין

הבורר פעל בחוסר סמכות שניתנה לו

לא ניתנה לבעל דין הזדמנות לטעון את טענותיו או להביא את ראיותיו

הבורר לא הכריע בנושא שניתן להכרעתו .

לא נימק את פסק הבורר על אף שנדרש לעשות כן

על אף שנדרש לפסוק על פי דיני הראיות לא עשה כן .

פסק הבורר ניתן לאחר הזמן שהוקצה לו .

בוררות של העלום התחתון יבוטל מאחר ונוגד את תקנות הציבור .

בוררות תבוטל אם נעשה בתרמית בנוגע לניהול הבוררות .

 

ערעור על פסק בורר

בשנת 2008 התקבל תיקון מס' 2 לחוק הבוררות כך שניתן לערער על פסק בורר במקרים הבאים ולאחר שהוסכם על הצדדים כי ניתן לערער על החלטת בורר

יכולת ערעור בפני בורר אחר.

יכולת ערעור ברשות בפני בית המשפט אם בפסק הבוררות נפלה טעות יסודית ביישום הדין אשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין.

 

צריכים ייעוץ של עורך דין מקצועי?

השאירו פנייה ונחזור אליכם בהקדם

מאמרים נוספים

מזונות אישה

מזונות הם עניין מענייני המעמד האישי – חל עליהם הדין האישי (הדתי) של הצדדים והדבר נאמר במפורש בחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות). חוק זה חל

Uncategorized
כתב הגנה

כתב תביעה   עם הגשת כתב תביעה לבית המשפט המוסמך יש למסור את כתב התביעה לידי הנתבע  (תקנה 8) הכולל (תקנה 9): לכתב התביעה יש

צריכים עו"ד?

השאירו פנייה מהירה ויחזרו אליכם בהקדם